Säkerhet

Det är Bygg & Renovering Nordingrås övertygelse att alla arbetsrelaterade skador kan undvikas. Med detta i minnet är målet för vår organisation den kontinuerliga förbättringen av dessa processer för att garantera vår personals hälsa och säkerhet. Det speglar en filosofi som har lett vårt företag till framgång och kommer att garantera det samma i framtiden.

Detta innebär en konstant strävan efter perfektion (nolltolerans mot olyckor) där det enda vi kan acceptera är kvalitet. Vi litar på vår personal och de som utsetts till att fungera som förmän. Detta förtroende tillsammans med ordentlig utbildning och en konstant uppmärksamhet på detaljer garanterar vår framgång med att bibehålla en säkerhetsorganisation. Det är vår kombination av erfarenhet och nytänkande som både garanterar vår personals säkerhet och vårt företags framgång.