Namn förändring!!!!

03.03.2014 12:49

Vi hade nu fem år namnet " Wolfgang Führers Bygg och Husservise ". Vi tror nu att det inte var ett bra val med namnet.

Vi tror att vi bättre kan uppnå nya kunder med vårt nya namn.