Grundläggande konstruktion för en vedbod

Grundläggande konstruktion för en vedbod