Vi byggde ett båthus på den befintliga konstruktion

Vi byggde ett båthus på den befintliga konstruktion